Edunvalvonta

Osallistuimme Kerholassa Ikävinkki-messuille esitellen toimintaamme.

Jäsenyytesi on tärkeä meille ja koko liitolle. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.

Paikallisesti Nokian kaupungissa

Vanhusneuvoston jäsenenä on yhdistyksestämme Pirkko Peura.

Vanhusneuvoston toimintaan ja pöytäkirjoihin voit tutustua nokiankaupunki.fi sivuilla.

Valtakunnallisesti

Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠