Edunvalvonta


Jäsenyytesi on meille, koko liitolle, tärkeä. Vaikka et itse osallistuisi aktiivisesti edunvalvontatyöskentelyyn, jäsenenyytesi kasvattaa joukkoamme ja sen myötä painoarvoamme, kun pyrimme vaikuttamaan meitä kaikkia koskeviin asioihin.


Paikallisesti Nokian kaupungissa

Vanhusneuvoston jäseninä ovat yhdistyksestämme Pirkko Peura ja Sinikka Hartman.

Vanhusneuvoston toimintaan ja pöytäkirjoihin voit tutustua nokiankaupunki.fi sivuilla, tässä linkki:

Vanhuspalvelut muuttuvat vihdoin ikäihmisen palveluiksi!

 

Valtakunnallisesti


Kattojärjestömme Kansallinen senioriliitto ry valvoo jäsentensä taloudellisia ja sosiaalisia etuja valtakunnallisella tasolla. Se pyrkii tukemaan eläkeläisten ja ikäihmisten yhteiskunnallista osallistumista tasavertaisina toimijoina muiden väestöryhmien kanssa.

Senioriliitto on neljänneksi suurin kuudesta eläkeläisjärjestöstä, jotka ovat perustaneet yhteistoimintaelimekseen edunvalvonnassa Eläkeläisliittojen etujärjestö EETU ry:n